Pomáhat zvířatům s projektem Click and Feed lze několika způsoby – podívejte se, kolik možností máte. Pomoc můžete libovolným přispěvkem na vakcinaci, sdílením naší stránky nebo třeba věnováním sponzorského daru našemu spolku. 100% všech darů je rozděleno mezi útulky.